سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرنریمان یوزباشی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
ساسان یزدانی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در تحقیق حاضر تأثیر عملیات ساچمه زنی بر رفتار خستگی فولاد ۱۰۴۵SAE بررسی شد . بدین منظور نمونه های آزمایش در دمای ۸۵۰° به مدت ۱۵ دقیقه نگه داشته شدند تا ریزساختار کاملاً آستنیتی حاصل شود . عملیات سخت کاری نمونه ها با کوئنچ در روغن ۶۰° انجام شد . جهت حذف تنش های ناشی از کوئنچ و نیل به ریزساختار تعادلی، نمونه ها در دمای ۵۵۰° به مدت ۱ ساعت مورد عملیات بازپخت قرار گرفتند . یک سری از نمونه ها در حا لت عملیات حرارتی شده با قی ماندند. در حالیکه سری دوم نمونه ها مورد عملیات ساچمه زنی قرار گرفتند . خواص مکانیکی، ریزساختار و سطوح شکست خستگی نمونه ها بوسیله آزمونهای مکانیکی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات مکانیکی نشان داد، خواص کششی در اثر ساچمه زنی ت غییر قابل ملاحظه ای نشان نمی دهند، در حالیکه رفتار خستگی بطور قابل ملاحظهای بهبود می یابد . بطوریکه حد خستگی حدود ۱۶/۶ درصد افزایش نشان داد . بررسی میکروس کوپی سطوح شکست حاکی از تأثیر عملیات ساچمه زنی بر مرحله جوان هزنی شکست خستگی می باشد.