سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد توحیدی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرما
مرتضی زند رحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سهیل سروشیان – مربی بخش مهندسی مواد و متاورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از جمله کاربردهای آلیاژ آلومینیوم برنز می توان به مقاومت به خوردگی این آلیاژ در محیط های خورنده تحت تنش های زیاد اشاره کرد. در این پژوهش اثر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم برنز نورد شده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، عملیات پیرسازی باعث به وجود آمدن رسوبات فازγ۲شده که منجر به افزایش میزان سختی این آلیاژ می شود. بررسی میکروساختاری نشان داد که آلیاژ در حالت کونچ شده شامل ساختار ها سوزنی شکل مارتنزیت همراه با فازβ’_ Cu3Al است که در اثر سرد کردن سریع به وجود آمده است. همچنین فاز غنی از آهن به صورت ذرات ریز توزیع شده در میکروساختار قابل رویت است. نتایج تست سختی حاکی از ارتقاء میزان سختی آلیاژ آلومینیوم برنز، بترتیب در اثر عملیات کوئنچ و پیرسختی می باشد. بررسی های مقاومت به خوردگی با استفاده از آزمایشات پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، نشان دهنده این مطلب هستتند که مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم برنز نورد شده در محلول % ۳٫۵NaCl باعث کاهش مقاومت به خوردگی به تربیت ازحالت نورد گرم به پیرسختی وکوئنچ شده می باشد.