سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرحناز کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

امروزه تحقیقات نشان داده است که مصرف انتی اکسیدان های سنتزی به عنوان افزودنی درموادخوراکی می تواندمضراتی بهدنبال داشته باشد و سلامتی انسان را درمعرض خطرقرارمیدهد به همین دلیل تحقیقات زیادی دررابطه با امکان کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی به جای انواع سنتزی انجام گرفته است دراین مطالعه تاثیر عصاره سیر در پایداری روغن سویا با بررسی شاخص رنسیمت مورد آزمون قرار گرفته است نتایج حاصله نشان دد که عصاره سیر درغلظت های ۱۲۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام تقریبا تاثیری درپایدارسازی نمونه ها نداشت و مقاومت همه مشابه با نمونه کنترلی بود پس احتمالا عصاره سیر از پایداری حرارتی کافی برخوردارنبوده و درحرارت بالای رنسیمت خاصیت خود را از دست میدهد.