سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مصطفی پاک نژاد – کارشناس ارشد معماری،مهندسین مشاور فرآیند بنا آپادانا
حسین صالحی – کارشناس معماری،شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

چکیده:

منابع طبیعی درگذشته ای نه چندان دور دارای ارزشی بسیار ناچیز بوده و استفاده از آنها برای مردم بدون صرف هزینه و یا با پرداخت هزینه ای بسیار اندک میسر می گشته است اما امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن کاهش منابع طبیعی کهدرنتیجه استفاده غیراصولی از این منابع رخ داده است و نیز با درنظر گرفتن مفاهیم وابسته به رشد جمعیت نظیر توسعه و تولید نه تنها ارزش این منابع ناچیز نیست بلکه استفادها ز آنها با پرداخت هزینه های سنگین میسر می گردد از آنجا که یکی از اصلی ترین مسائلی کهامروزه جهان با آن روبروست تامین انرژی از منابع طبیعی است دیگر نمی توان از این منابع بدون برنامه ریزی بهره جست چرا که بهره برداری از طبیعت بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی نه تنها به زودی روند توسعه و تولید را متوقف خواهد کرد بلکه زندگی انسان ها را در معرض خطر قرارخواهد داد با افزایش جمعیت و مصرف بیشتر ذخایر موجود رو به نقصان خواهند گذاشت و بهترین راه حل مصرف بهینه منابع موجود است به راستی اگرروزی این منابع به اتمام رسید چه باید کرد؟دراین پژوهش سعی برآن است که با شناخت روشهای طراحی معماری موثر برمدیریت انرژی در ساختمان ها گامی قابل توجه درکاهش مصرف انرژی در بخش مسکن که به ویژه درایران شاهد بالاترین میزان مصرف و هدررفت انرژی دراین بخش هستیم برداریم.