سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانکشده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فریت استرانسیوم با ترکیب (SrFe(9)Mn(1.5)Ti(1.5)O(19 به روش حالت جامد تهیه شد. پودر تهیه شده با پلیمر وینیل کلراید به نسبت وزنی ۷۰ به ۳۰ مخلوط شد. ماده مرکب تهیه شده بر روی زیر لایه آلومینیومی آماده سازی شده به ضخامت های ۱/۷، ۱/۸ و ۹ میلیمتر پاشش شد. برای ایجاد یکنواختی پوشش، نمونه ها با سرعت ۳۰۰۰rpm به مدت ۳ دقیقه اسپین گردید. تکنیک براش پرتو ا یکس (ZRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و اندازه گیری میزان تلفات بر حسب فرکانس توسط دستگاه Vector Network Analyzer بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج آزمون ها نشان داد که ذرات پودر فریست به صورت کریستالی با ساختار هگزاگونالی یا بی شکل با اندازه ای برابر ۱-۵µm تشکیل شده اند. بیشترین میزان جذب امواج الکترومغناطیس برای پوششی با ضخامت ۱/۸ میلیمتر در فرکانس ( ۱۸/۸۴GHz) برابر (۲۶/۴۳dB) مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمونها پوششی با ترکیب (SrFe(9)Mn(1.5)Ti(1.5)O(19 به ضخامت ۱/۸ میلیمتر می تواند به عنوان جاذب پهن باندی در ردیف فرکانس های Ku مورد استفاده قرار گیرد.