سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

افسانه محمدی سرواله – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
اکبر عرب حسینی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علی ماشاء الله کرمانی – استادیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – استاد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه سینتیک خشک کردن غده گیاه دارویی Euphorbia condylocarpa به روش هوای داغ مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار رطوبت اولیه نمونه ها ۸۳/۶۰ درصد بر پایه خشک به دست آمد. نمونه ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه ضخامت ۳، ۵ و ۷ میلی متر و چهار سطح دمایی ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درجه سلسیوس در سه تکرار با استفاده از خشک کن هوای داغ خشک شدند. در طی فرآیند خشک شدن کاهش وزن نمونه ها در فواصل زمانی ۵ دقیقه در یک ساعت اول و ۱۵ دقیقه در ساعت های بعدی اندازه گیری و ثبت شد. با قرار دادن نمونه ها در آون با دمای ۱±۱۰۴ درجه سلسیوس برای مدت ۲۴ ساعت رطوبت نهایی هر نمونه تعیین شد. میانگین زمان خشک شدن بر اساس دو فاکتور ضخامت و دمای هوای خشک کن نشان داد که افزایش دما از ۳۰ به ۶۰ درجه سلسیوس موجب کاهش ۵۳/۳۳ درصدی زمان خشک شدن شد. بیش ترین زمان خشک شدن مربوط به نمونه با ضخامت ۷ میلی متر و کمترین زمان مربوط به ضخامت ۳ میلی متر می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش ضخامت از ۳ به ۷ میلی متر زمان خشک کردن را ۱/۸۱ برابر افزایش می دهد. همچنین با افزایش دما و ضخامت، ضریب نفوذ مؤثر افزایش یافت.