سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم رضاکاشی زاده – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علیرضا ارغوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علیرضا امیری اسفرجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده:

در این مقاله هدف بررسی اثر روکش کروم تزئینی (با ساختار نازک ابعادی در مقیاس میکرون) و نیز تأثیرضخامت روکش بر حد دوام خستگی قطعات میباشد. به این منظور یک صفحه سوراخدار فولادی از جنس CK45 سوراخدار به این خاطر که به دلیل وجود تمرکز تنش، پدیده خستگی سریعتر اتفاق بیافتد) با استفاده از فرآیند آبکاری روکش کروم تزئینی با ضخامتهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میکرون را با شرایط عملیات آبدهی و…آبکاری نموده و با توجه به استانداردهای تست خستگی، منحنیS – N هر نمونه بصورت تجربی و انجام آزمایشات زیاد بدست آمده است. سپس قطعه در نرم افزار المان محدودAnsys مطابق با شرایط آزمایشگاهی و محیطی شبیه سازی و تحلیل خستگی انجام شده و منحنیS – N آن نیز بدست آمده است. در نهایت با توجه به مقایسه منحنیهای S – N بدست آمده از روشهای تجربی و المان محدود، به تحلیل و تفسیر تأثیر ضخامت روکش بر روی حد دوام خستگی پرداخته شده است.