سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدمجتبی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
طاهر قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فاطمه پوران منجیلی – دانشجوی مهندسی عمران ، دانشگاه علم و فرهنگ رشت

چکیده:

ارزیابی کلی از خسارات وارده به سازه ها و تاسیسات در زلزله ها نشان می دهد که شرایط ساختگاهی تأثیر قابل توجهی بر نحوه توزیع خرابیها در شهر ها و روستا ها داشته است. یکی از پارامتر های اساسی در تحلیل لرزهای ساختگاه طیف بزرگنمایی است. روش های مختلفی برای تحلیل دینامیکی ساختگاه امروزه به کار گرفته میشود که شامل تحلیلهای خطی، خطی معادل و غیرخطی میباشد. در این تحقیق تأثیر پارامترهای لایه بندی خاک و صلبیت بستر سنگی بر پاسخ ساختگاه و طیف بزرگنمایی با استفاده از تحلیل خطی معادل و به کمک نرم افزارDeepsoil صورت پذیرفت. نتایج تحلیلها نشان میدهد که لایه بندی خاک و صلبیت بستر سنگی در پاسخ ها و طیف های بزرگنمایی تاثیر میگذارد