سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین حسن پور – دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
علی حسینزاده دلیر – استاد دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل در اثر جدایی جریان و فعالیت چندین گرداب در اطراف پایه اتفاق می افتد. روشهای مهار و جلوگیری از آبشستگی بر اساس مطالعات انجام شده بر روی مکانیزم آبشستگی، بنیاد گذاشته شده است. یکی از این روشها نصب صفحه محافظ (طوق) در اطراف پایه پل می باشد. طوقها، بستر را در مقابل سیستم گرداب اطراف پایه محافظت کرده و میزان آبشستگی را کاهش می دهند. در تحقیق حاضر از طوق های مستطیلی، طوق های مستطیلی با دماغه مثلثی و طوق های مستطیلی با دماغه گرد در سه بعد مختلف ( ۳D، ۲٫۵D و W=2D ) ، برای کنترل و کاهش حداکثر عمق آبشستگی موضعی در دماغه پایه مستطیلی و مقایسه الگوی رسوبگذاری در اطراف پایه مستطیلی استفاده شده است. نتایج آزمایشها نشان داد که با افزایش عرض طوق، طوق عملکرد بهتری در افزایش تأخیر زمانی آبشستگی و کاهش حداکثر عمق آبشستگی در جلوی دماغه پایه داشته است و طوق مستطیلی با قطر موثر سه برابر قطر پایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی و به تأخیر انداختن زمان شروع آبشستگی موثرتر از شکلهای هندسی دیگر طوق، عمل کرد.