سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا بهدوج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود جمشیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود لطیفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مانا حلوائی –

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل موثربرنیروی بیرون کشی الیاف ایجاد تغییر شکل درآنها می باشد که به روشهای متفاوتی اعمال میگردد یکی ازروش های ایجادچنین تغییر استفاده از الیاف با سطح مقطع های متفاوت می باشد به منظور مطالعه چنین تاثیری با استفاده ازالیاف توخالی مثلثی و دایروی دریک ظرافت مشخص نمونه هایی از ورقه های سیمانی کامپوزیتی تهیه و مورد آزمایش خمشی قرارگرفتند مشاهده گردید که با تغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایروی به مثلث مقاومت خمشی و سطح زیرنمودار خمشی افزایش یافته است و رفتارخمشی آن بهبود می یابد اما با تغییر الیاف از دایروی به توخالی چنین روندی مشاهده نشده و عکس نتایج بالا مشاهده گردید