سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد اکبری – هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصیب پهلوانی – هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا زمانیان – هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان- نویسنده مسئو

چکیده:

از دیدگاه اقتصاد کلان، مطالعات متعددی نشان می دهد که مسکن پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد کشور در چند دهه ی اخیر بوده است (نصراللهی، ۱۳۸۸، صفحه ۳۳). سیاست های تشویق دولت ها در هدایت و تزریق نقدینگی به بخش مسکن بدون توجه به چگونگی توزیع آن بین گروههای درآمدی می تواند منافع دهک های درآمدی بالا و سود گران زمین و سمکن را به سرعت تأمین کند و از سوی دیگر قدرت و توان خرید مسکن گروههای کم درآمد را به شدت کاهش دهد. به منظور شناخت مسائل و معضلات کنونی بخش مسکن و آسیب شناسی دقیق آن لازم است که درک صحیحی از مجموعه سیاست های تأثیر گذار در این بخش و رابطه ی این سیاست ها با یکدیگر داشته باشیم. لذا این تحقیق با استفاده از روش VAR در دوره زمانی ۸۸-۱۳۵۸ اقتصاد ایران به دنبال ارتباط برقرار کردن بین میزان تأثیر گذاری دولت از طریق سیاست های مالی و شوک های ناشی از آن بر بازار مسکن به عنوان موتور حرکتی رشد و توسعه ی اقتصاد کشور در جهت افزایش سرمایه گذاری و اشتغال می باشد. متغیرهای تحقیق، مخارج دولت، مالیات های مستقیم و سرمایه گذاری و اشتغال بخش مسکن اقتصاد ایران می باشد. نتایج حاکی از معناداری متغیرهای تحقیق می باشند.