سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه اسکندری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
وحید مظفری – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

به‎منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مس و شوری بر ترکیب شیمیایی نهال‎های پسته، یک آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور شامل شوری در پنج سطح (۰ ، ۸۰۰ ، ۱۶۰۰ ، ۲۴۰۰ و ۳۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک از منبع کلرید سدیم)، مس در چهار سطح (۰، ۵/۲ ، ۵ و ۵/۷ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ مس در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و دو رقم پسته (بادامی زرند و قزوینی)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در سال ۱۳۸۶ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان اجرا شد. نتایج نشان داد، افزایش شوری خاک موجب کاهش معنی‎‎دار جذب کل عناصر مس، آهن، روی و منگنز در ریشه پایه های پسته گردید. تیمار ۵/۲ میلی‎گرم مس در کیلوگرم خاک، باعث افزایش معنی‎دار جذب مس، آهن و منگنز ریشه گردید، اما بر جذب روی ریشه تأثیر معنی دار نداشت. در نهایت جذب کل عناصر در رقم بادامی به‎طورمعنی‎داری بیشتر از رقم قزوینی بود