سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیثه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادقپور – عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

چکیده:

خاک های ریز دانه دارای درصد بالایی از کانی های رسی هستند که به علت خواص مهندسی ویژه ای همچون نفوذپذیری پایین در پروژه های عمرانی مثل هسته سد های خاکی استفاده می شوند. یکی از عوامل مهمی که بر رفتار این خاک ها تأثیر بسزایی دارد شیمی سیال منفذی است به طوری که تغییر در غلظت سیال و نوع کاتیون ها سبب تغییر در خصوصیات مهندسی این خاک ها می گردد. در این مقاله اثر شوری آب بر پارامترهای تحکیم (ضریب تحکیم، شاخص تراکم پذیری، شاخص تورم پذیری، ضریب قابلیت فشردگی و ضریب قابلیت فشردگی حجمی) بررسی شده است. مطالعه موردی این تحقیق بر روی مصالح ریزدانه مورد استفاده در هسته سد خاکی کرچای واقع در شرق تبریز انجام می شود. بدین منظور بعد از نمونه برداری از خاک و آب نیمه شور و آب شور منطقه، پارامترهای تحکیم خاک توسط آب مقطر، آب نیمه شور و آب شور در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهد با افزایش شوری آب، ضریب تراکم پذیری و تورم پذیری کاهش و ضریب تحکیم افزایش می یابد.