سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تلاقی رودخانه ها از اجزاء مهم مورفولوژیکی رودخانه بوده که بدلیل شرایط جریان در محل تلاقی، فرسایش عمیق در بستر و سواحل و رسوبگذاری در پایین دست تلاقی رخ می دهد. جهت جلوگیری از این مشکلات تمهیداتی صورت گرفته که از آن جمله می توان به نصب طوقه در محل تلاقی اشاره نمود. در این تحقیق آزمایش ها در چهارعدد فرود ذره ۲/۱۹ ، ۲/۵۲ ، ۲/۷۶ ، ۲/۹۲ در دو حالت با و بدون طوقه انجام شد. نتایج نشان داد که حضور طوقه از ۵۵% در فرود ۲/۹۲ تا ۱۰۰% در فرود ۲/۱۹ باعث کاهش آبشستگی می شود.