سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی نیکبخت – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید رزمجو – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چمن آبی (Poa pratensis L.) رایجترین گونه چمن فصل سرد مورد استفاده در دنیا برای مناطق سردسیر و معتدله است . با توجه به افزایش شوری آبها، این پژوهش با هدف مطالعه مقاومت به شوری ارقام چمن آبی ( Poa pratensis L.) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۶ سطح شوری ( آب شهر با ۰/۳EC دسی زیمنس بر متر ۱/۵ و ۵ و ۶/۳ و ۴ و ۷/۵ دسی زیمنس بر متر )، ۱۰ رقم ( Ampellia و Park و Harmony و Merion و Crusade و Nutop و Balin و Challanger و Genome و Banf ) و سه تکرار ،انجام گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش میزان رشد ارقام شده است. همچنین افزایش شوری باعث کاهش کیفیت (رنگ ) چمن پوآ گردیده ولی این کاهش در بین ارقام متفاوت بوده و ارقام Ampellia و Harmony نسبت به ارقامی مانند Crusade و Banf کیفیت بیشتری داشته اند.