سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اخگر – کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
حسن مومیوند – استادیارگروه معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

کلان شهرهای ایران طی دهه های اخیر پرجمعیت شده و موضوع حمل و نقل شهری بصورت مسئله ای مهم و حاد درآمدها ست احداث تونل مترو یکی از روشهای اساسی حل مشکل ترافیک سنگین چنین کلان شهرهایی از جمله شهر تبریز است یکی از مشکلات حفر تونل وجود آب زیرزمینی می باشد با توجه به اینکه سطح آب طی فصول مختلف نوسان خواهد داشت لذا بررسی تاثیر کاهش سطح آب زیرزمینی دارای اهمیت زیادی است اثر کاهش سطح آب زیرزمینی در پایداری تونل دوقلوی مسیر شماره ۱ متروی تبریز به روش عددی با استفاده از نرم افزار FLAC 2D V4.00 در میزان تن شها ، جابجایی اطراف تونل، نشست سطح زمین و نیروهای وارد بر سیستم نگهدار یتونل و ضریب اطمینان سیستم نگهداری مورد بررسی قرارگرفته است.