سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امیر ایازی – دکتری سازه

چکیده:

دیوار برشی فولادی در چند دهه اخیر به دلیل سختی، استهلاک انرژی و شکلپذیری بالاتر، نسبت به سایر سیستمهای باربر جانبی، مورد توجه قرارگرفته است و عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است. امروزه از ضعفهای این سیستم، کمانش زودرس آن است و یکی از راههای جلوگیری ازآن، افزایش سختی خمشی و مقاومت محوری ستونهای مرزی است، تا در برابر نیروهای وارده ناشی از میدان کشش قطری مقاومت کنند. برای فراهم کردن این نیازها و بهبود رفتار پسکمانشی ورق، ستونهای کامپوزیت نیمه محصور شدهPEC) گزینه مناسبی هستند. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی به روش اجزای محدود و انجام آنالیزهای استاتیکی غیرخطی روی مدلها، نحوه تأثیر این ستونها بر رفتار لرزهای ورقپرکننده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از ستونهای با ابعاد متفاوت و بتن با مقاومتهای مختلف استفاده شده است. نتایج تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که با افزایش سختی خمشی ستونها، ورق پرکننده دیرتر کمانش میکند و رفتار پسکمانشی آن نیز بهبود مییابد