سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا حق پرست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه عمران، بندرگز، ایران
رحمان محسنی آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه عمران، بندرگز، ایران

چکیده:

این مقاله اثرات ستونهای سنگی را بر روی پایداری شیروانیها توسط روشهای تعادل حدی(Limit Equilibrium Method که یکی از آنها روش بیشاپBishop)می باشد بهمراه روش المان محدودFinite Element Method مورد بحث و مقایسه قرار داده است.همچنین اثرات جانمایی ستونهای سنگی در شیب، اثرات تغییر قطر، اثر ضریب اصطکاک داخلی همچنین اثر اجرای ستونهای سنگی هم در خاکهای چسبنده و هم در خاکهای دانه ای مورد بررسی قرارگرفته است. در این مقاله از نرم افزارGeo officeکه شامل پکیجهاw/Quack و w/Slope می باشد استفاده شده است. در پایان نتایج بدست آمده براین نکته دلالت می کند که با اجرای ستونهای سنگی ر شیروانیها، ضریب اطمینان را تا ۱۵ درصد افزایش می دهیم.در ضمن این نکته قابل توجه است که در این مقاله ستونهای سنگی تنها در یک ردیف اجرا شده اند.