سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه اعراب شیبانی – دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حسین قیصری – کارشناس روان شناسی و معلم آموزش و پرورش

چکیده:

دست اندکاران تعلیم و تربیت همواره در جستجوی کارآمدترین روش های یادگیری و یاددهی بوده اند و همیشه این سوال برایشان مطرح بوده است که چرا برخی فراگیران، مطالب درسی را یاد نمی گیرند. این پرسش از زاویه های گوناگون بررسی شده است. برخی محققان بر این باورند که این مسئله از اختلاف میان سبک های یاددهی و سبک های یادگیری فراگیران سرچشمه می گیرد. در واقع معلمان روش های تدریس خود را با فرد فرد دانش آموزان تطبیق نمی دهند. خبرگان آموزش و پرورش برای حل این مشکل به معلمان توصیه می کنند که از دریچه چشم شاگردان به موضوعات درسی بنگرند. به جای تحمیل روش تدریس خود به شاگردان، روش های مناسب با نیازها و استعدادهای دانش آموزان را به کاربندند (امامی پور و سیف، ۱۳۸۲)و