سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسطو ارمغانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهاباد و مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلا
هیوا ملایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، گروه عمران، بوکان، ایران
پیمان ادیب زاده – کارشناس ارشد عمران آب دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:

بتن خودتراکم با عمری در حدود ۲۵ سال زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات سازه های بتنی، خصوصاً در مقاطع با تراکم بالای میلگرد و نقاطی که لرزاندن بتن امکان پذیر نیست گردیده است. بتن خودتراکم سبک نیز همانند بتن خودتراکم معمولی بسیار روان است و نیاز به هیچلرزانند های ندارد و تحت اثر وزن خود متراکم م یگردد. در کاربردهای سازه ای وزن سازه به عنوان قسمتی از نیروی وارد بر سازه، بسیار مهم است . کاهش وزن سازه، بارهای ثقلی و نیروهای ناشی اززلزله را کم کرده و منجر به کاهش ابعاد می شود. بتن سبک خودتراکم ترکیبی از مزیت های شناخته شده بتن خودتراکم معمولی و بتن سبک است . در این تحقیق با توجه به این که سبکدانه ها می توانند در خواص مورد نیاز بتن خودتراکم به نحو مناسبی تأثیر بگذارند طرح اختلاط های مختلفی از بتن سبک خودتراکم با استفاده از سبکدانه های پامیس، لیکا و پرلیت در چگالی های مختلف ساخته شدند. سپس جهت بررسی خواص رئولوژی بتن تازه آزمایش های جریان اسلامپ و حلقهJو همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی نمونه ها آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی و جذب آب مطابق استاندارد بر روی نمونه های ساخته شده انجام گرفت. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که نمونه هایساخته شده با سبکدانه پرلیت دارای قابلیت پر شوندگی و عبور پذیری مناس بتری نسبت به نمونه های ساخته شده با سایر سبکدانه ها بود و همچنین در نمون ههای ساخته شده با سبکدانه لیکا در همه چگالی ها خواص مکانیکی بهتری نسبت به سایر نمونه ها بدست آمد