سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی ام
فائزه حیدری – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
سعیده سنماری – دکتری زمین شناسی

چکیده:

بطور کلی سنگهای آهکی ۲۵% تا ۳۵% مقاطع چینه شناسی را تشکیل میدهد این سنگها ترکیب کانی شناسی متنوعی دارند و مقدار آهک موجود در آنها که بصورت جانشینی و یا تبلور دوباره حاصل شده است متغیر می باشد سنگهای آهکی را می توان براساس بافت یا شرایط رسوبشان تقسیم بندی کرد دراین پروژه نمونه هایی از چهار نوع آهک مرمریت تراورتن و دولومیت تهیه شده است هدف ازاین تحقیق بررسی اثر ساخت و بافت سنگهای آهکی برروی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها است به منظور تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه سنگهای آهکی آزمایشات متعددی برروی آنها انجام گرفته است ا زنمونه های آهکی مقاطع نازک تهیه شده و در زیرمیکروسکوپ مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. در نهایت نتایج آزمایشات مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها با توجه به نتایج ح اصل از آنالیز مقاطع نازک توجیه شده است.