سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضوانی اقدم – گروه علوم باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور بهبود جوانه زنی بذور پیاز قرمز آذرشهر، از مهمترین توده های بومی پیاز در ایران، که معمولا با مشکل جوانه زنی مواجه است، تیمارهای پرایمینگ جهت بهبود جوانه زنی استفاده می گردد. این تحقیق جهت بررسی اثرات زمان خیساندن و میزان هدایت الکتریکی آب مورد استفاده جهت هیدروپرایمینگ انجام گرفت. بدین منظور بذور پیاز قرمز آذرشهر بر روی کاغذهای صافی خیسانده شده بوسیله آب مقطر با هدایت الکتریکی ۲۳ میکرو موز و آب شهر با هدایت الکتریکی ۸۷۰ میکرو موز در زمانهای متفاوت ۴،۲ و ۷ روز تیمار هیدروپرایمینگ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و با ساختار فاکتوریل خیسانده شدند. پس از اتمام زمان هر تیمار، بذور خشک شده و جهت بررسی فاکتورهای جوان هزنی داخل پتری دیش روی کاغذ صافی قرار گرفتند. در این آزمایش بهترین نتایج پس از ۴ روز خیساندن حاصل شد. افزایش هدایت الکتریکی نیز سبب کاهش درصد جوانه زنی گردید.