سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضوانی اقدم – گروه علوم باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور بهبود جوانه زنی بذور پیاز سفید کاشان، از مهمترین توده های بومی پیاز در ایران، تیمارهای پرایمینگ جهت بهبود جوانه زنی استفاده می گردد. این تحقیق جهت بررسی اثرات زمان خیساندن و میزان هدایت الکتریکی آب مورد استفاده جهت هیدروپرایمینگ انجام گرفت. بدین منظور بذور پیاز سفید کاشان بر روی کاغذهای صافی خیسانده شده بوسیله آب مقطر با هدایت الکتریکی۲۳ میکرو موز و آب شهر با هدایت الکتریکی ۸۷۰ میکرو موز در زمانهای متفاوت ۴،۲ و ۷ روز تیمار هیدروپرایمینگ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و با ساختار فاکتوریل خیسانده شدند. پس از اتمام زمان هر تیمار، بذور خشک شده و جهت بررسی فاکتورهای جوانه‌زنی داخل پتری‌دیش روی کاغذ صافی قرار گرفتند. در این آزمایش بهترین نتایج پس از ۴ روز خیساندن حاصل شد. افزایش هدایت الکتریکی نیز سبب کاهش درصد جوانه زنی گردید.