سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیکا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
حسین بنکداری – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

اندازه گیری دبی ازلحاظ مدیریت شبکه تاکید ایین نامه ها براین اندازه گیری ها و جنبه های اقتصادی دارای اهمیت می باشد انتخاب مقطع ها برای انجام این اندازه گیری ها بسیار مهم بوده و کارایی ابزارهای موجود به شرایط هیدرولیکی وابسته است درشبکه های فاضلاب وجود انحراف امری اجتناب ناپذیر است وجود انحراف منجر به تغییر قابل ملاحظه ای درتوزیع سرعت محوری می شود دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار عددی ANSYS CFX به شبیه سازی سه بعدی کانال انحراف دار پرداخته و به مطالعه تاثیر زاویه انحراف برخطای اندازه گیری سرعت و پیامدهای آن دراندازه گیری جریان با تکیه برسنسورهای سرعت درشبکه های فاضلاب پرداخته شده است.