سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مارال صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ثنا راستگوفرد – کارشناس صنایع غذایی
عطیه دادجو – کارشناس صنایع غذایی

چکیده:

معمولا تکنیک های کلاسیکپایدارسازی فرایندهای حرارتی شامل بسته بندی غذا پس از فرایند شدن هستنددرمقابل روشهای نوین فرایند غذا مانند فشار بالا یا میکروویو موجب متحمل شدن فرایند پایدارسازی توسط مواد بسته بندی و غذایی می شوند بعلاوه فرایند های نوین نورفرابنفش اشعه دهی ازون پلاسمای سرد به خصوص برای ضدعفونی و استریلیزاسیون مواد بسته بندی استفاده می شود بنابراین در چندین سال گذشته مطالعاتی برتاثیرات این فرایندهای جدید بربرهم کنش های بسته بندی غذا انجام شده که بیشتر بر مهاجرت مواد شیمیایی ونگرانی های ایمنی تمرکز داشتند دراین مقاله به بررسی تاثیر فرایند فشار بالا حرارت دهی میکروویو اشعه دهی نور فرابنفش ازون و فرایند پلاسمای سرد و برهمکنش های غذا / بسته بندی می پردازیم .