سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساره ملاداوودی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اعظم طالبیان – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
مژگان صادقی مهر – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
کوروش شبستری زاده –

چکیده:

در این تحقیق نخ پشمی با رنگزاهای گیاهی مختلف به روش دندانه همزمان رنگرزی شده است. پس از قرار گرفتن درمقابل اشعه ماوراء بنفش، بر اساس میزان تغییر درصد انعکاس پارچه های پشمی رنگرزی شده با رنگ بازیک متیلن بلو کهدر زیر نخ های پشمی در زمان تابش قرار داده شده بودند، محافظت نخ های پشمی رنگی در مقابل اشعه ماوراء بنفش تعیین شد. نتایج نشان داد که رنگهای گیاهی در محافظت در مقابل اشعه ماوراء بنفش موثرند که این تاثیر در رنگهای مختلفمتفاوت بوده و بیشترین محافظت را رنگ برگ توت قرمز ایجاد می نماید. نخهای پشمی رنگی در اثر تابش اشعه ماوراء بنفش تغییر رنگ داده که بیشترین اختلاف رنگ نیز مربوط به نمونه رنگرزی شده با برگ توت قرمز می باشد.