سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهوش منصوری هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به فرسایش بستر و کناری آبراهه در اثر عبور جریان آب به فرسایش بستردر پایین دست سازه های هیدرولیکی به علت شدت جریان زیاد و یا به فرسایش بستر در اثر به وجود آمدن جریانهای متلاطم موضعی آبشستگی می گویند فرسایش در قوس رودخانه ها به علت وجود جریانهای ثانویه نسبت به کانال مستقیم تشدید می گردد و همواره میزان فرسایش و رسوبگذاری در قوس ها تاثیر ات مخرب بیشتری بر محیط دربرگیرنده آن دارد یکی ازمتداولترین اقداماتی که جهت حفاظت مستقیم سواحل و بستر رودخانه ها انجام میگیرد استفاده از سنگ چین ریپ رپ می باشد دراین تحقیق تراز قرارگیری سطح سنگچین در محل تکیه گاه پل های واقع در قوس رودخانه مورد بررسی قرارگرفته است.