سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
محمدعلی ارجمند – استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

ژئوسنتتیک ها بطور فزاینده ای در تسلیح سازه های خاکی استفاده می شود امروزه استفاده از ژئوسنتتیک ها برای بهبود ویژگیهای مهندسی انواع مختلف خاک ها به خوبی پذیرفته شده است اکثر مطالعات در گذشته محدود به خاکهای درشت دانه بوده و تحقیقات و مطالعات اندکی در خصوص امکان پذیری و مزایای استفاده از مسلح کننده در خاکهای چسبنده انجام یافته است دراین مقاله آزمایشهای برش مستقیم برای امکان سنجی بهبود مقاومت خاک رس با استفاده از ژئوگرید در برگرفته شده در لایه های نازک ماسه ای سیستم ساندویچی انجام گردیده است ازمایشها برروی نمونه های رس، رس – ماسه و رس – ماسه – ژئوگرید و تاثیر مقدار رطوبت لایه میانی ماسه در اندرکنش خاک – ژئوگرید ارائه و مورد بحث قرارگرفته است. نتایج آزمایشها نشان میدهند که فراهم نمودن لایه نازک ماسه ای برای مدفون نمودن مسلح کننده ژئوگرید نه تنها باعث بهبود مقاومت خاک رس جهت استفاده در خاکریزی ها می شود بلکه باعث فراهم نمودن مسیرهای افقی زهکشی به منظور جلوگیری از فشارهای آب حفره ای می گردد.