سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدجواد روستا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس
غلامرضا معافپوریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

محدودیت امکان کشت به دلیل بحران آب موجود به ویژه خشکسالی چند سال اخیر ضرورت استفاده از سوپر جاذب ها را اجتناب ناپذیر می سازد، این تحقیق به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ارسنجان از استان فارس اجرا شد. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح ( ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ روز ) و مقادیر مختلف سوپر جاذب A- 200 به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح( ۰، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ ) کیلوگرم در هکتار روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم پورفلور مورد بررسی قرار گرفت . پس از رسیدگی کامل محصول، عملکرد و اجزای عملکرد اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد ۹۰ کیلوگرم ماده سوپر جاذب A- 200 همراه با ۱۲ روز دور آبیاری بیشترین عملکرد را داشت و کمترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد(عدم کاربرد ماده سوپر جاذب) و دور آبیاری ۲۰ روز بود. بطور کلی، با افزایش مقدار پلیمر سوپر جاذب بکار رفته و دور آبیاری کمتر، عملکرد و اجزای عملکرد افزایش یافت