سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود مکارچیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
امین بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از روشهای اصلاح یا بهبود خواص خاک ها تثبیت با آهک است یکی از مشکلات موجود که بخصوص درمناطق سردسیر دارای اهمیت بسزایی است تورم ناشی از یخبندانها و نهایتا کاهش مقاومت و ظرفیت باربری خاک ها به علت افزایش رطوبت ناشی از ذوب یخ است دراین مقاله تاثیر دوده سیلیسی بردوام خاک رس تثبیت شده با آهک در برابر عمل یخبندان ذوب یخ مورد بررسی قرارگرفته است دراین پژوهش اثر اصلاح خاک با آهک دوده سیلیسی و گچ با کمک آزمایش مقاومت تکمحوری بررسی شده است که نتایج آن می تواند برای بهبود عملکرد خاکهای رسی و دستیابی به روشهای بهینه برای افزایش کارایی خاک ها و همچنین افزایش اطلاعات موجود در رابطه با اصلاح خاک مورد استفاده قرار میگیرد.