سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا زارعی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن ایزدی نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثر بازشوها برروی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی پرداخته شده است پارامترهای متنوعی نظیر نسبت ابعادی دیوار المان های مرزی، نوع بارگذاری، مقدار و توزیع آرماتورها برروی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو موثر میب اشد پارامتر دیگری که کمتر مورد بررسی قرارگرفته است ولی تاثیر قابل توجهی به روی رفتار دیوار دارد وجودبازشوهای منظم و نامنظم همچنین تقارن یا عدم تقارن بازشوها در دیوار برشی می باشد در این مقاله با بررسی دیوارهای برشی ۲۰ طبقه به تاثیر تقارن بازشوها و نیز عدم تقارن بازشوها برمقاومت نهایی دیوارها پرداخته شدها ست.