سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا دهملایی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تأثیر درجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی اینکولوی ۸۰۰ بر ریز ساختار و جوش پذیری غیرمشابه بین این آلیاژ و فولاد مقاوم به حرارت HP مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داده که فولاد HP (در شرایط ریختی) و سوپرآلیاژ اینکولوی ۸۰۰ (در شرایط کار شده) از جوش پذیری مطلوبی برخور هستند و جوشکاری آنها بدون مشکل خاصی انجام می شود. جوشکاری بین اینکولوی ۸۰۰ پیر شده و فولاد HP ریختگی باعث ایجاد ترک در ناحیه مجاور جوش اینکولوی ۸۰۰ گردید. مشخص شد که افزایش درجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی اینکولوی ۸۰۰ باعث انحلال رسوبات (بیشتر رسوبات ثانویه) و در نتیجه بهبود جوش پذیری می گردد. پس از عملیات حرارتی اینکولوی ۸۰۰ در ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد اثری از ترک در ناحیه مجاور جوش این آلیاژ مشاهده نشد.