سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود ثانی آهنگری – دانشجو سال آخر مقطع کارشناسی، رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی سمنگا
سیف الله خان محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی
سعید نیکجو – دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی، رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی سمنگ
حمید مرادی – دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی، رشته ی حسابداری، موسسه آموزش عالی سم

چکیده:

با توجه به اینکه حسابداری و تجارت از هم قابل تفکیک نیستند و همواره تصمیمات صحیح تجاری با اطلاعات مربوط و قابل اتکای حسابداری پیوند ناگسستنی دارند، از اینرو در این مقاله به انواع بازارهای سرمایه پرداخته، و تأثیر آن بر گزارشگری م الی و نیز به نیازهای اطلاعاتی، که بازار سرمایه از حسابدری دارد می پردازد. همچنین نحوه ی جهانی شدن آن و میزان تأثیری را که بر بورس اوراق بهادر می گذارد از مباحث دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. تأثیری که کارایی بازار سرمایه و بر حسابداری و نقش حسابداران رسمی بر گسترش بازار سرمایه دارد را نیز مورد تبیین قرار داده است. در مقاله ی پیش رو به مزایای استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری و خدماتی که حسابداران در افزایش شفافیت بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند می پردازد. مقامات ناظر در ایران، مثلاً در ح وزه ی بازار سرمایه، اعم از شوای بورس یا هیئت مدیره ی بورس، آیا قواعد حسابداری را به نفع مثلاً صنعت خاص یا رشته ی خدمات مالی بر هم زده اند؟ آای حوزه ی عمل و اقدام آنها طوری بوده است که قواعد، رویه ها و استنداردهای حسابداری ر زیر پاگذاشته باشند؟ آیا استانداردهای حسابداری مالی برای همه ی حوزه ها و رشته های فعالیت در صنایع و خدمات مختلف داریم و آنها را تهیه کرده ای؟ تقویت مقررات در این حوزه می تواند کار مشترک جامعه ی حسابداری با بازار سرمایه باد.