سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره نوروزی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد ساوه
غلامرضا امجد – دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد ساوه

چکیده:

کارآیی حسابرسی به توسعه کار شرکت کمک می کند، در ضمن یک حسابرسی داخلی، بخشی بسیار مهم از ساختار اداره امور شرکت در یک سازمان می باشد و اداره امور شرکت در بر گیرنده فعالیتهایی است که توسط هیات مدیره و کمیته حسابرسی انجام می شود تا از اعتبار فرآیند گزارش دهی مالی اطمینان حاصل شود. براساس مطالعات قبلی در خصوص اهمیت حسابرسی داخلی، این تحقیق یک سری دیدگاههای کامل و جامع در خصوص رابطه میان حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت فراهم می سازد. مقالات گذشته مشخص می کنند که تعداد کمی از مطالعات به بررسی رابطه میان مشخصه های حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت پرداخته اند چه به لحاظ استفهامی و چه به لحاظ تجربی. هدف اصلی این تحقیق آن است که شکاف موجود در این مقالات را پر کرده و فرصتی برای تحقیقات آتی فراهم کند تا به شکلی عمیق تر بتوانند این رابطه را بررسی کنند