سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازیUNS S 32750به فولاد کم آلیاژ استحکام بالایAPI X65به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز اتصال داده شد. به منظور تعیین تأثیرات حرارت ورودی بر ریزساختار، جوشکاری در دوحرارت ورودی ۰/۶۸ و۰/۸۶kj/mm انجام شد. بررسی های متالوگرافی و آنالیز پراش پرتو ایکسXRD) به منظور فازیابی بر روی اتصالات انجام شد. نتایج نشان داد که ریزساختار شامل دو فاز فریت و آستنیت بوده و فازهای مضر بین فلزی تشکیل نشده است. همچنین با افزایش حرارت ورودی به دلیل کاهش نرخ سرد شدن؛ میزان آستنیت فلز جوشافزایش یافته است