سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی مرادی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام گروه صنایع
احمدعلی آماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان
بهادر فرشچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد
احمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام گروه صنایع مهام

چکیده:

پوشش های نیکل نانو ساختار دارای خواص مقاومت به خوردگی و سایی ویژه ای هستند. این پوششها از طریق روشهای مختلفی قابل ایجاد می باشند. از روشهای مناسب و اقتصادی برای ایجاد این گونه پوشها آبکاری الکتریکی است. در آبکاری الکتریکی می توان از مواد یز دانه کننده و جریان پالسی به منظور رسیدن به ساختار نانو استفاده کرد. در این تحقیق از ریز دانه کننده ساخارین و جریان پالس مربعی به صورت همزمان استفاده شده است. تأثیر پارامتر های پالس مانند زمان روشنایی، زمان خاموشی و دانسیته جریان ماکزیمم و مقادیر مختلف ریز دانه کننده بر روی اندازه دانه با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس بررسی شده است. نتایج نشان دادند که در اثر افزایش مقدار ساخارین به محلول آبکاری بافت مرجح پوشش از (۱۱۱) به (۲۰۰) تغییر می کند. همچنین اندازه متوسط دانه های پوشش بروش شرر ۱۰ نانومتر بدست آمد.