سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین توکلی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
بابک امیرشیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، دانشگاه شهید با
جاسم دشتی زرگی – رئیس مطالعات و تکنولوژی حفاری مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

حفاری چاه نفت در لایه های نمک و نگهداری آن در زمان بهره برداری از مهم ترین مسائل در مهندسی حفاری و از جمله عوامل تأثیر گذار بر طول عم یک میدان نفتی به شمار می رود، از دست رفتن این چاه ها علاوه بر هدر رفتن وقت و هزینه، بهره برداری از حجم عظیمی از ذخایر را با مشکل روبرو می کند. تا کنون تعداد قابل توجهی از چاه های حفاری شده در میدان نفتی مارون بر اثر حرکت لایه های نمک دچار آسیب دیدگی و تخریب شده اند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار FLAC 2D رفتار خزشی لایه های نمک میدان نفتی مارون در تماس با لوله های جداری چاه، شبیه سازی شد و در ادامه تأثیر دما بر نرخ خزش لایه ها و اثر آن بر لوله های جداری، همچنین بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت بر لوله های جداری در نتیجه ی جریان لایه های نمک با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس این یافته ها، رویه های مختلف برای کاهش بار وارد بر لوله های جداری چاه های نفتی منطقه ی مارون، به منظور کاهش احتمال آسیب دیدگی و تخریب آنها ارائه شده است. نتایج نشان داد با ایجاد فاصله ی بیشتر بین لوله های جداری با دیواره ی چاه، همچنین دوجداره کردن چاه با استفاده از راندن لوله های جداری یا آستری اضافی در مقابل سازندههای نمکی می توان تا حد زیادی از مچالگی لوله های جداری در نتیجه ی جریان لایه های نمک جلوگیری کرد.