سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد برنجیان – استادیار ، رئیس موسسه آموزش عالی طبری
محمدرضا مداحیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت
مرتضی حسن نژاد –
عظیم تاج الدینی –

چکیده:

روشهای نوین اجرای سازههای مختلف و در برخی موارد ضرورتهای اجرا ، منجر به رویکرد مهندسین به استفاده از بتن خودتراکم شده است. مواد پودری مورد استفاده در بتن خود تراکم در مقایسه با سایر انواع بتن بیشتر است. بنابراین، تأثیر جنس وعملکرد این مواد بر خواص تازه و سخت شده این بتن حائز اهمیت است. پودر استفاده شده در این تحقیق متاکائولن است و دارای خاصیت پوزولانی بوده که عملکرد آن در کسب مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت. روند انجام آزمایش ها بدین صورت بود که؛ پس از انجام آزمایشهای متداول بتن خودتراکم در حالت تازه از قبیل جریان اسلامپ، جعبهLقیفV و ستون جدا شدگی و اطمینان از ارضای استانداردهای تعریف شده، قالبگیری انجام شد. قالبگیری نمونهها درابعاد ۱۰×۱۰cm انجام شد. و نمونهها در سنین ۷ ۲۲ و ۳۵ روزه مورد آزمایش قرار گرفت. در تمامی نمونهها نسبت آب به پودر ثابت بوده و متاکائولن با درصدهای ،۲۱ ، ۲۰ ،۵۱ ،۵۰ ۹۰ درصد وزنی سیمان، جایگزین شد. در پایان از بین درصدهای استفاده شده، درصد بهینه پیشنهاد گردید. و با مقایسه روند کسب مقاومت فشاری نمونهها در سنین مختلف عملکرد متاکائولن در بتن خود تراکم مورد بررسی قرار گرفت