سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل دادستان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
احمد خورسندی آقائی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عبدا… رشیدی مهرآبادی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

مواد زائد جامد شهری، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زایدات در کمیت و کیفیت های مختلف یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است. در این میان مکان یابی نامناسب برای محل دفن زباله، از جمله مسائلی است که مشکلات عدیده اقتصادی، عملیاتی، اجتماعی ،زیست محیطی وآلودگی آب وبه ویژه آب زیرزمینی را پدید می آورد. موضوع حائز اهمیت انتخاب محلی است که از لحاظ فاکتورهای مورد نظر،منجر به بهترین هزینه اثربخشی می شود. شهر بجنورد با جمعیت بیش از ۱۸۰ هزار نفر، روزانه تولیدکننده ۱۴۰ تن زباله است که در حال حاضر این مقدار زباله، در محلی نامناسب و به شکلی غیر اصولی، دفن می گردد واز سوی دیگر منابع تامین آب شهر وروستاهای اطراف شهر اغلب از آبخوانی است که زباله ها در سطح آن دفن می شوند. این تحقیق با هدف تعیین مکان های مناسب دفع زباله شهری بجنورد، معیارهای مؤثر و لایه های متعدد اطلاعاتی را در تعیین این محل، مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از معیارهای اجتماعی، فنی، زیست محیطی، هیدروژئولوژی ،زمین ساختی، هیدرولوژی و اقلیم و نیز زیرمعیارهای هر یک از معیارهای مذکورمی باشد. در مدیریت و تحلیل لایه های ذکر شده به علت قابلیت بالای تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، از این سیستم برای مکان یابی محل دفن زباله های شهری استفاده گردید. پس از مقایسه و وزن دهی معیارها و تعیین محدوده های قابل قبول برای عوامل فوق، براساس تجزیه و تحلیل نهایی، مکان های مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه مشخص گردید.