سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – اعضای هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود بخشی – عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان
بهزاد کاویانی – اعضای هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در این پژوهش تأثیر نانو ذرات نقره بر افزایش عمر پس از برداشت گل پرنده بهشتی (Strelitzia reginae ) در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ بررسی شد و شاخص های عمر گلدانی، تعداد باکتری های محلول و انتهای ساقه و درصد آوندهای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار ۵ میلی گرم در لیتر نانوذرات نقره عمر ماندگاری بیشتری نسبت به سطوح ۱۰ میلی گرم در لیتر و شاهد در سطح ۵ درصد داشتند. تعداد باکتری های موجود در محلول های گلدانی و انتهای ساقه در گل های تیمار شده با نانو ذرات نقره کمتر از شاهد بود.از نظر تعداد آوندهای باز، تیمار ۱۰ میلی گرم در لیتر برتری معنی داری بر تیمار ۵ میلی گرم در لیتر و شاهد در سطح ۵ درصد داشت.