سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشت گیاهان دارویی بعلت استقرار نامناسب آنان در مزرعه با مشکلاتی همراه است. پرایمینگ از روش هایی است که موجب افزایش شانس استقرار گیاه در زمین اصلی می شود. لذا آزمایش حاضر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. تیمار های آزمایش شامل هیدروپرایمینگ، پرایمینگ با نیترات پتاسیم KNO3 در پتانسیل اسمزی ۵/۰- مگاپاسکال و دی هیدروژن فسفات پتاسیم KH2PO4 در پتانسیل اسمزی ۵/۱- مگاپاسکال هر سه در مدت زمان ۱۲ ساعت، پرایمینگ با جیبرلیک اسید در غلظت ۴۰ppm ، پلی اتیلن گلایکول(PEG) در پتانسیل های اسمزی ۵/۰- و ۵/۱- مگاپاسکال به مدت ۲۴ ساعت و تیمار (PEG) در پتانسیل اسمزی ۵/۱- مگاپاسکال به مدت ۴۸ ساعت بودند. نتایح نشان داد دو تیمار (PEG) در پتانسیل اسمزی ۵/۱- مگاپاسکال به مدت ۴۸ ساعت و KH2PO4 در پتانسیل اسمزی ۵/۱- مگاپاسکال بهترین نتایج را در درصد و سرعت جوانه زنی و همین طور روز تا سبز شدن اولین گیاهچه به دنبال داشتند.