سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مظفری لقا – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
جواد باقرپور لاله زاری – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مهدی مظفری لقا – مربی، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

استفاده از تولیدات پراکنده در سیستمهای توزیع بدلیل رفع احتیاجات سازمانی و ارتقای فنی آنها بیشتر شده است. در این مقاله تأثیرات ناشی از حضور انواع تولیدات پراکنده به روی ترم پروفیل ولتاژ و اتصال کوتاه در سیستم های توزیع را نشان می دهد. در این مقاله سیستم توزیع توسط نرم افزار Power factory Dig Silent که سیستم های آن به سه صورت شعاعی، حلقوی شین بندی شده اند شبیه سازی و تست شده است و میزان تغییر حالت ها و تأثیر تولیدات پراکنده در سیستم، چک شده است.