سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمد نژاد قاریاغدی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی موسسه سراج تبریز
تورج روشنایی بدر – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

در دنیای امروزی مفاهیم روانشناسی محیط از تاثیر گذارترین پارامتر های زندگی شهری بوده و به عنوان شاخصه های توسعه پایدار شناخته میشود. مطالعات نشان می دهد که رنگ ها تأثیر زیادی بر روحیه ی انسان داشته و بخش مهمی از رابطه ی ما با محیط بر اثر تأثیر رنگ هاصورت می پذیرد. کاربرد درست رنگ ها در فضای شهر برای شهروندان آرامش روحی و بصری را بدنبال خواهد داشت. شناسایی رنگ ها می تواند در خوانا کردن فضا به طراحان شهری کمک کند. مقایسه ی بکارگیری رنگ در زمان های مختلف در طراحی شهرها ما را متوجه اهمیت بکارگیری درست رنگ در فضاها و چگونگی تأثیرات متفاوت آن می کند.رنگ ها می توانند با سردی و گرمی و تظاهر یا فروتنی ایجاد تنش یا آرامش کرده ودر فضا وزن ایجاد کنند. متأسفانه شهرهای امروزی به شدت از نظر تنوع رنگ فضاها و ساختمانهای شهری رنج می برند. وجود رنگ های شاد در شهر کم است. کاربرد صحیح رنگ ها در شهرها سبب زیباسازی و تلطیف روحیه مردم می شود. و احساس مطلوبی را از شهرها در آنها ایجاد می کنند. .تصور دنیایی بدون رنگ برای ما غیر ممکن است. در این مقاله سعی بر این است که دلایل تاثیر تنوع رنگ نما وفرم ساختمان ها بر زیباسازی فضاهای شهری را بررسی کنیم.