سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مظفری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شیراز
منصوره شمیلی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

گواوا و یکی از محصولات مهم مناطق گرمسیری است که میوه آن دارای مقادیر بسیاری بالایی از ویتامین ث میباشد. از آنجا که جوانه زنی بذر این گیاه به منظور تکثیر پایه ها به سختی صورت می گیرد، آزمایشی به منظور مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های گواوا انجام شد. بدین منظور بذور گواوا تحت تیمار با محلول های اسید جیبلیک ، بنزیل امینو پورین و اب مقطر قرار گرفتند. خصوصیات جوانه زنی بذرها در طول دوره آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثیر معین دار پیش تیمار بذر با هورمون ها بر جوانه زنی انها بود به طوری که اسید جیبرلیک ( ۵۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت شش ساعت) بیشترین تاثیر مثبت را بر بهبود خصوصیات کمی و کیفی بذرها و استقرار بعدی دانهال ها در بستر کاشت داشت.