سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه نعمت شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم
مهرداد لاهوتی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشه
علی گنجعلی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

به علت استفاده وسیع صنعتی، کروم به عنوان یک آلاینده محیط زیست به شمار می رود. اثرات سمی کروم روی رشد و نمو گیاه، شامل تغییر در فرایند جونه زنی، کاهش رشد و بیومس گیاهی می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تنش Cr3+ بر جوانه زنی بذرهای پیاز می باشد. بدین منظور بذرهای گیاه در معرض غلظت های متفاوتی از Cr3+ که توسط نیترات کروم ایجاد شد، قرار گرفتند. مرحله جوانه زنی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و در داخل ژرمنیناتور صورت گرفت. بعد از دو هتفه از شروع جوانه زنی، جوانه ها برداشت و پارامترهای مورفولوژیکی شامل بیوماس، درصد و سرعت جوانه زنی، طول هیپوکوتیل و طول ریشه چه مورد بررسی قرار گرفت.