سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید امینی جوئی – دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه
بختیار ترتیبیان – دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه
احترام عیسی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
طیبه بیاتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فعالیت جسمانی توانایی افزایش یا کاهش واکنش های ایمنی را دارد که این بستگی به شدت و مدت فعالیت دارد. مشخص شده است که ورزش برای سلامتی مفید می باشد اما بدن در طول ورزش رادیکال های آزاد را ت ولید می کند که این مواد در نهایت منجر به ایجاد فشارهای اکسیاتیو می شود. رادیکال های آزاد بوسیله سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی همچون آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون و کاتالاز خنثی می شوند. هدف تحقیق حاضر این بود که تغییرات mRN کاتالاز لنفوسیتی را در فوتبالیست ها متعاقب یک وهله تمرین شدید ورزشی تعیین کند تا بر اساس آن میزان سازگاری کاتالاز در سطوح قبل از رونویسی بررسی شود.