سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شروین بخشی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی منصور خاکی – دانشیار راه وترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود صفارزاده – استاد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس
نگار جباری – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف این تحقیق، مدلسازی از رفتار راننده در حین تغییر خط بر اساس داده های واقعی جریان ترافیک می باشد که به تحلیل ایمنی مسیر می انجامد. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نظر، از پروژه ای تحت عنوانNGSIM که در آن از داده های مربوط به بزرگراه ۸۰-Iواقع در کالیفرنیا موجود می باشد، استفاده گردید. محدوده مطالعاتی در بزرگراه مورد نظر، بین ورودی و خروجی دو رمپ قرار گرفته و منطقه ای می باشد که در آن پدیده حرکات ضربدریWeaving) به وفور اتفاق می افتد. با توجه به این که داده ها به صورت ماتریس گسترده ای می باشد، لذا از نرم افزارMATLAB برای اعمال عملیات جبری و کدنویسی استفاده گردید. پساز بررسی وچگونگی پراکندگی داده ها نوع تحلیل رگرسیونی انتخاب گردید ونهایتاً در نرم افزار SPSS بعد از کنترل ضرایب همبستگی و سطوح معناداری به ارائه مدل پرداخته شد