سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضو هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد می
کامران قره داغی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بنا به گزارش منتشره دانشگاه کلمبیا درسال ۲۰۰۵ از وضعیت محیطی زیست کشورهای جهان ایران از نظر شاخصهای پایداری محیط زیست در بین ۱۴۶ کشور جهان از نظر وضعیت زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی که مورد ارزیابی قرا رگرفته اند رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری اقیانوسی در مقیاس جهانی ودراز مدت است این پدیده متاثر از عواملی همچون فعالیتهای خورشیدی اتشفشان ها اتمسفر، اقیانوس ها و درصد گازهای گلخانه ای در اتمسفر می باشد که دارای اثرات متقابل می باشند این تغییرات منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا تغییر توزیع مکانی و زمانی بارش و نوع ان جامدیا مایع جریانات سطحی تبخیر تغذیه سفره های ابهای زیرزمینی و کیفیت اب شده و به طور کلی روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب می شود. افزایش دمای کره زمین که پیش بینی می گردد در اینده نیز ادامه یابد باعث افزایش نیاز ابی گیاهان یا افزایش قدرت تبخیر کنندگی هوا در نتیه افزایش تبخیر و تعرق پتانسل گیاهی و به دنبال آن افزایش مصرف آب دربخش کشاورزی است از انجایی که اکثر نقاط کشورمان در مناطق خشک و با منابع آب محدود واقع شده است و از طرفی بخش کشاورزی مصرف کننده عمده منابع اب کشور یعنی بیش از ۸۵ درصد می باشد این افزایش مصرف می تواندنقش موثری در منابع اب موجود و همچنین میزا تولیدات کشاورزی داشته باشدکه در برنامه ریزی منابع اب مملکتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.