سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نوحانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

سرریز نیلوفری یکی از انواع سرریزها بوده و زمانی که محدودیت مکانی برای ساخت دیگر سرریزها وجود دارد، به منظور تخلیه سیلاب از مخزن سد، استفاده میشود. از مشکلات اصلی که این نوع سرریزها با آنها مواجه هستند، ایجاد گردابهای حلزونی قوی در دهانه آنها است که منجر به افت بازدهی سیستم تخلیه مخزن می گردد. در این تحقیق با ساخت مدل فیزیکی – هیدرولیکی سرریز نیلوفری ، تأثیر تعداد و ضخامت تیغه های گرداب شکن را بر قدرت گرداب حلزونی و بازدهی سیستم تخلیه، با انجام ۸۴ آزمایش مختلف ، بر روی این سرریز مورد بررسی قرار گرفت. پس از تحلیل داده های آزمایشات به این نتیجه می رسیم که ضریب تخلیه با افزایش تعداد تیغه ها، ۲۰% و با افزایش تعداد توأم با ضخامت تیغه ها، ۹% افزایش پیدا کرده است.