سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله مهریار – دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

مواد غذایی بنابه خاصیت فسادپذیری که دارند مستلزم اعمال یکسری عملیات جهت غیرفعال کردن آنزیم ها و میکروارگانیسم ها می باشند با افزایش تمایل مصرف کنندگان بسوی غذاهای کمتر فراوری شده بدلیل خواص تغذیه ای بالاتر آنها دست اندرکاران عرصه غذا و فراوری را برآن داشت تا بدنبال روشهایی باشند که کمترین اسیب را به اجزای مواد غذایی وارد کند فراوری مواد غذایی با استفاده از اشعه یکی از این موارد می باشد دراین مقاله سعی براین است که هرچند بطور مختصر اما مفید بتوانیم ومارد کاررد تشعشع را درصنایع غذایی توضیح دهیم تشعشع کاربردهای متنوع ی را در صنعت غذا بدست آورده است که بطور مثال می توان درسالم سازی غذا از میکروارگانیسم ها کاهش مواد حساسیت زا تاثیر برخصوصیات شیمیایی فیزیکی و رئولوژیکی صنعت بسته بندی و… اشاره کرد که درادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.